Трудове навчання (дівчата)               7 клас

                Тема. Прийоми роботи гачком. Основні елементи в'язання гачком. Плетіння стовпчиків.


Вітаю вас дівчата!!!

 Мотивація навчально – трудової діяльності.

         Кожний виріб плетений гачком починається з ланцюжка із повітряних петель. На попередньому уроці ми навчилися це робити. Але це тільки один крок до майстерності плетіння гачком. Сьогодні на уроці ми продовжимо робити наступні кроки.

Вивчення нового матеріалу

Прийоми роботи гачком.

В'язання любого узору починають з виконання ланцюжка, який утворює нижній край виробу. Початковим виготовлення будь - якого виробу гачком служить ланцюжок з повітряних петель. Він не входить в рахунок рядів візерунка і позначається як нульовий ряд. Щоб ланцюжок не стягував в'язане полотно, його потрібно виконувати більш вільно.

Приступаючи до виконання 1-го ряду візерунка, вив'язують кілька повітряних петель для підйому, які замінюють 1- й стовпчик нового ряду.

Малюнок полотна складається з однакових елементів, що повторюються. Щоб вони були розташовані симетрично на початку і в кінці ряду, необхідно пров’язувати додаткові стовпчики і петлі. Число цих петель дано в описі кожного візерунка, крайні петлі в це число не входять. Схему потрібно читати знизу вгору. Зазвичай непарні ряди читаються справа наліво, а парні - зліва направо. В інших випадках напрямок в'язання показано стрілками.

Часто при в'язанні гачком вироби виконують не цілим полотном, а окремими мотивами, які потім з'єднуються між собою. Як правило, в'язання мотиву починають з центру і виконують по колу. З'єднувати мотиви можна під час вив'язування останнього ряду, прикріплюючи мотив до зв'язаних раніше, або всі мотиви в'яжуть окремо, а з'єднують в кінці роботи гачком або голкою з ниткою.

До основних елементів які можна зв’язати гачком відносять:

повітряна петля;

на півстовпчик;

стовпчик;

стовпчик з накидом;

на півстовпчик з накидом;

стовпчик з 1, 2, 3–ма накидами;

Інструкційна карта «В’язання гачком»

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Узяти нитку великим  і вказівним пальцем лівої руки

 

2

 

 

Підвести тачок борідкою вниз під нитку і повернути, утво­рюючи петлю

 

 

 

3

 

 

  

Підвести борідку під нитку, і, зачепивши її, утягнути в петлю. Продовжити в'язан­ня ланцюжка потрібної до­вжини

 

 

  


ПРАКТИЧНА РОБОТА. В'язання півстовпчика (глухої петлі)

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.

Інструкційна карта «В'язання півстовпчика (глухої петлі)»

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Зв'язати ланцюжок із 10 повіт­ряних петель. Увести гачок у петлю ланцюжка, підхопити нитку і протягнути її через петлю ланцюжка

 

2


 Повторити до кінця ланцюж­ка

 


 

 

3

Повернути в'язання, викона­ти петлю підйому. Пров'язати другий і наступний рядки півстовпчиків. Закріпити нитку

 

 


Інструкційна карта «В'язання стовпчика без накиду» 

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.

Номер з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Зв'язати ланцюжок із 10 повітря них петель

2

Увести гачок у третю петлю від тієї, що розташована на гачку

3

Підхопити нитку і протягнути її через цю петлю ланцюжка

4

Підхопити нитку і протягнути її через дві петлі на гачку

5

Одержати стовпчик без накиду

6

Повторити п. 2—4 у кожну петлю ланцюжка

7

Пров'язати петлю підйому, по вернути в'язання і в'язати дру гий і наступні рядки. (Кількість стовпчиків у кожному ряді має бути однаковою.)

8

Закріпити нитку


Інструкційна карта «В'язання стовпчика з накидом в один прийом» 

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.


№ з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Зв'язати ланцюжок із 10 повітря них петель

2

Зробити накид, підхопивши нитку на гачок

3

Увести гачок у третю петлю ланцюжка

4

Підхопити нитку і витягнути петлю

5

Підхопити нитку ще раз і про стягнути її через три петлі, що розташовані на гачку

6

Повторити п. 2—5 на кожній петлі попереднього ряду

7

Пров'язати дві петлі підйому, повернути в'язання і в'язати на ступний ряд

8

Закріпити нитку

 


Інструкційна карта «В'язання стовпчика з накидом у два прийоми» 

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.

№ з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Повторити п. 1—4 інструкційної карти «В'язання стовпчика з на кидом в один прийом»

2

Підхопити нитку і протягнути її через дві петлі на гачку

3

Підхопити нитку і протягнути через дві петлі на гачку

4

Одержати стовпчик із накидом у два прийоми

5

У кінці ряду зробити три петлі підйому і продовжити в’язання наступних рядків

6

Закріпити ниткуНемає коментарів:

Дописати коментар